Welcome to Miyabi Sushi & Bento, IRASSHAIMASE!
 

49ers Roll
49ers Roll

Agedashi Tofu
Agedashi Tofu

Strawberry Mint Mojito
Strawberry Mint Mojito

49ers Roll
49ers Roll

1/150